Κώστας καφάσης - ο δεσμός μας - Κώστας Καφάσης - Ο Δεσμός Μας (Vinyl) at Discogs


Uploaded by Laptop Hooligans (Net Label) on February 26, 2013

I. «Atossa: A Barbarian Melancholic Queen-Sparagmos and Identity of Passions in Aischylos», published in Parnassos, volume ΛΗ΄, Athens, 1996
II. «Aischylos's Kassandra: A Human Trophy-Entheos Eros- Exposure- Liminality- Madness and Theatricality», published in Parnassos, volume MΑ΄, Athens, 1999.
III. «The Significance of Drama (with special reference to Tragedy) as a European Cultural Inheritance», published in Parnassos, volume ΠΓ΄, Athens, 2005.
IV. «The Role and the Significance of the Political Context in European Drama; References in the Political Theatre from Aischylos, Sophokles, Euripides to Beckett, Müller», published in Parnassos, volume ΜΓ΄, Athens, 2001.
V. «The Archetypal Word of Myth, and Tragedy and the Transformation of Fear», an introduction, published in Ἒρευνα, Athens, 2003
VI. «Drama in Education», published in Ἒρευνα, Athens, 2000.
VII. «The Instruction and the Significance of the Approach of Ancient Greek Literature in Education», published in Ἒρευνα, Athens, 2003.
VIII. «The Primordial, Ritual Process of the Chorus and its Aesthetic and Pedagogic Readings - The Κύκλιος Chorus as an Extreme Act and Symbol of Εὐταξία and Ἐμμέλεια», published in Ἒρευνα, Athens, 2003.
IX. «Drama: Theory and Performance», a Monograph edited by Papazeses, Athens, 2004.


Κώστας Καφάσης - Ο Δεσμός ΜαςΚώστας Καφάσης - Ο Δεσμός ΜαςΚώστας Καφάσης - Ο Δεσμός ΜαςΚώστας Καφάσης - Ο Δεσμός Μας

cl.kupriianova.infoye.kupriianova.info